Smart Kids Klub

SMART KIDS klub – zážitková angličtina pro děti – je výukový klub, který jsme pro děti připravili proto, aby měly možnost zažít angličtinu v běžném životě a mohly si ji vyzkoušet i mimo hodiny. V klubu si děti hrají a tvoří pod odborným vedením min. 2 lektorek.

  Učení a zábava

  Děti se dobře baví a zároveň se učí anglicky.

  Jako mateřský jazyk

  Učí se používat naučených slovíček v normálním životě.

  Vhodné prostředí

  Děti jsou v prostředí, které je pro ně přizpůsobeno.

  Smart kids klub – smart language school třinec

  Proč navštěvovat klub?

  Děti si aktivním způsobem rozšiřují základní jazykové dovednosti. Musí více odhadovat, co se od nich žádá – nemohou rozumět všemu. Učí se používat naučených slovíček v jiném kontextu – ne podle učebnice, ale v normálním životě. Učí se reagovat na anglické povely a fráze, později je už samy zvládají. Děti se dobře baví a zároveň se učí anglicky. Jsou v prostředí, které je pro děti přizpůsobeno. Je jedno, v jakém systému se dítě učí anglický jazyk (Cookie and Friends, Happy House), pomůžeme mu znalosti skutečně použít.

  Spokojených studentů

  Hodin odučeno

  Lektorů

  Vyučovaných jazyků

  Cena za Smart Kids Klub

  Skupinky maximálně 15 dětí.

  Cena za 90 minut 300,- Kč

  Jazykové kurzy s Smart Language School

  Kurzy pro dětiKurzy pro dospělé